Betingelser

Bestillingsgebyret indbetales straks og senest 14 dage efter dato for bekræftelse af reservationen.

Reservationen har først gyldighed, når indbetalingen er registreret. Ved aflysning færre end 30 dage før lejedatoen, er hele lejebeløbet som udgangspunkt tabt (med mindre huset af udlejer umiddelbart kan udlejes til anden side). Ved aflysning mere end 30 dage før lejedatoen tilbagebetales halvdelen af lejebeløbet som udgangspunkt.  

Når den fulde betaling er sket, kan nøglen afhentes efter aftale med udlejer.

Betaling kan ske på konto: xxxx – xxxx xxxxxx ( HUSK at angive navn og bookingnummer)

*Bestyrelsen for Morud Forsamlingshus fastsætter i enighed prisen for udlejning. Ved leje og bestilling af lokale mere end 5 kalender år ud i fremtiden, er Bestyrelsen forpligtet på at fremlægge prisstigning for lejer. Ønsker lejer herefter at annullere bestilling, bortfalder 50% af bestillingsgebyret.

*Tilkøbte timer kan kun lade sig gøre, hvis der ikke er en bestilling af samme lokaler dagen efter. Denne mulighed vil blive fremlagt lejer tidligst 4 uger før lejers arrangement.

 


Lejebetingelser 

Der indbetales 1000 kr. ved bestilling af forsamlingshuset. Betalingen tilbagebetales ikke ved afbestilling af huset. Betalingen er til garanti for udlejning, og vil også fungere som depositum ved mangelfuld oprydning og skader på gulv og gulvtæppe.

Hvis man ved borddækning finder skårne glas eller service, skal dette fotograferes og sendes som dokumentation til info@morudforsamlingshus.dk (husk navn og bookingnummer, se nederst i kontrakt)

Huset er til disposition på arrangementsdagen fra kl. 08.00, og skal være ryddet næste dag kl. 05.00.

Er der sket skade eller har der været uheld med f.eks. ituslået glas eller lignende, afregnes dette særskilt ved aflevering af huset.

Huset kan kun udlejes til personer der er fyldt 21 år.

Forsamlingshuset er godkendt af brandmyndighederne til afholdelse af arrangementer for maks. 149 personer. Det er lejers ansvar at dette antal ikke overstiges. Lejer er forpligtet til at orientere sig om nødudgange og brandslukningsremedier, og dette skal ske inden arrangement begynder.

Der gøres opmærksom på at der i huset er service til 150 personer. 

Lejeren har det fulde ansvar for de lejede faciliteter og deres anvendelse i det aftalte tidsrum, og lejer er forpligtet på at holde arrangementet som et lukket selskab, medmindre andet er aftalt og anden kontrakt med Forsamlingshuset er indgået.

Faciliteterne skal afleveres i samme stand som ved modtagelse. 

Lejer er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på de lejede faciliteter eller inventar, forvoldt ved lejers brug eller af dennes gæster.

Udbedring af eventuelle skader må kun foretages på foranledning af udlejer og efter aftale. Udlejer forbeholder sig uden skyld ved gener forårsaget af udefra kommende årsager (force majure), såsom lynnedslag, eller lignende, som forårsager ødelæggelser såsom strømsvigt, svigtende vandforsyning eller lign. I så tilfælde returneres bestillingsgebyret (1000 kr.) mens yderligere erstatning gives ikke.

Ved aflevering af huset skal der være ryddet op – se husreglement og tjekliste

Husregler og praktiske oplysninger

 • Der må ikke ryges i lokalerne

 • Stolene anvendes kun til at sidde på, og må ikke tages med udenfor

 • Vis hensyn til naboer – ingen åbne vinduer efter kl. 23.00

 • Spildes der på gulvet skal det tørres op hurtigst muligt

 • Dåser, skrald og cigaretskodder udenfor skal også samles op

 • Ødelægges der noget, skal det erstattes til pris (se erstatningsprislisten)

 • Ved ungdomsfester og 18 års fødselsdage SKAL der være voksne tilstede både inde og udenfor. Bestyrelsesmedlemmerne i Forsamlingshuset bor alle i byen, og der vil til disse fester være et tjek på, at der er voksne tilstede

 • Medbring selv køkkenrulle, viskestykker, karklude, gulvklude, toiletpapir, gæstehåndklæder til toiletterne

 • Medbring tom emballage til retur madvarer

 • Ituslået porcelæn skal stå på bordet i køkkenet

 • Flag til flagstang opbevares i køkken. Efter endt brug må det ikke lægges sammen hvis det er vådt

 • Snerydning/saltning i lettere form påhviler lejer, så længe lejemålet står på

INDEN MAN FORLADER LEJEMÅLET

· Service, bestik, askebægre m.v. skal vaskes af og placeres på de respektive pladser

· Kaffekander skylles og aftørres

· Borde aftørres og stilles på plads (bag de to døre i den store sal)

· Køkkenborde, ovn og komfur skal vaskes af

· Alle gulve skal fejes

· Der må ikke efterlades borde og stole i gangen

· Alle medbragte ting skal fjernes fra lokalerne

· Flasker og dåser skal I selv tage med jer efter endt fest

· Affald skal i affaldscontaineren

· Husk at tømme hygiejneposer på toilettet – og fej også gulvene på toiletterne

· Flaget skal tages ned og evt. hænges til tørre over et bord

· Reklamationer af enhver art skal ske inden påbegyndt lejemål – ikke efter

Der vil blive afkrævet et oprydningsgebyr på kr. 500.00 hvis ovenstående ikke er gjort.

Erstatningsprisliste

Glas (alle typer) 15,00 kr. pr. stk.

Porcelæn 25,00 kr. pr. stk.

Sukkerskål / flødekande / vandkande 40,00 kr. pr. stk.

Termokande 100,00 kr. pr. stk.

Stol 800,00 kr. pr. stk.

Bord, 1rundt 1800,00 kr. pr. stk.

Bord, 180 cm 2000,00 kr. pr. stk.

Andet inventar erstattes med prisen for nyanskaffelse, efter aftale med udlejer.